Best practice: verenigingen in Elburg gaan voor brons!

Binnen JOGG-gemeente Elburg begeleidt Stichting WIEL sportverenigingen die onderdeel willen worden van Team:Fit. JOGG-regisseur Tim Jansink helpt momenteel vier sportverenigingen uit de gemeente op weg naar een Bronzen Sportkantine.

“Als JOGG-gemeente proberen wij sportverenigingen uit de gemeente Elburg te enthousiasmeren om te streven naar een gezondere kantine”, vertelt Jansink. “We zijn sinds januari 2014 een JOGG-gemeente. Medio 2015 hebben we een Vitaliteitscan uitgezet bij de verenigingen, waarvan we de resultaten hebben besproken in een driehoeksgesprek: met ambtenaren van de gemeente Elburg, het bestuur van de vereniging en ik als JOGG-regisseur en tevens verenigingsondersteuner van de Stichting WIEL. Daarbij hebben we ook gekeken waar de verenigingen behoefte aan hadden en de Gezonde Sportkantine benoemd.”

Op naar brons

Elburg kent zes sportverenigingen met een eigen kantine. Alle zes vroegen zij een gesprek met Stichting WIEL aan om te kijken of zij een Bronzen Sportkantine konden worden. “Bij vijf kantines zijn we vervolgens aan de slag gegaan om tot Brons te komen”, zegt Jansink. “Bij elke vereniging hebben we een nulmeting gedaan. Aan de hand van de aandachtspunten die daaruit naar voren kwamen hebben we elke vereniging een advies op maat gegeven dat zij ter harte hebben genomen.”

Inmiddels is er bij twee verenigingen, een korfbal- en een voetbalclub, een tweede scan gedaan om te kijken hoe zij er nu voor staan en wat de aandachtspunten op dit moment zijn. De volgende stap is dat de verenigingen het Voedingscentrum op bezoek krijgen voor de definitieve scan. “We hopen dat veel verenigingen Brons halen. De regionale doelstelling is dat vijftig procent van de sportverenigingen een Bronzen Sportkantine krijgt. Dat zou betekenen dat het er in Elburg drie zijn, al mag het door de regionale samenwerking ook zo zijn dat de ene gemeente er bijvoorbeeld zes heeft en de andere één”, legt Jansink uit. “Maar ik hoop dat alle verenigingen het halen.”

Gezondere uitstraling

Stichting WIEL heeft bij elke vereniging contact met de kantinecommissie of kantinebeheerder. “Vanaf het begin namen we alle stappen door die een vereniging kan zetten. Bijvoorbeeld over hoe je je aanbod in de kantine presenteert en hoe je dat zo kunt aanpassen dat het een gezondere uitstraling krijgt. Een mooi voorbeeld is een vereniging die de alcohol onzichtbaar heeft gemaakt door het logo van de vereniging over de glazen ruit van de koeling heen te plakken. Veel verenigingen hebben een koeling die gesponsord wordt door een bier- of frisdrankmerk. Door daar een logo overheen te plakken creëer je op een makkelijke manier een gezondere uitstraling.”

Gezamenlijk alcoholconvenant

Elke vereniging gaat op haar eigen manier om met het gezonder maken van de kantine. “Met de korfbalvereniging bijvoorbeeld heb ik regelmatig contact”, vertelt Jansink. “Zij stellen veel vragen: ‘Als we dit zo doen, is dat dan goed?’ Andere verenigingen willen meer zelfstandig doen. Maar ze hebben wel allemaal uitgesproken dat ze gaan voor Brons. En iets dat alle verenigingen in Elburg gezamenlijk hebben gedaan, is het ondertekenen van een alcoholconvenant. Een goed en gedegen alcoholbeleid is iets dat alle sportverenigingen hier belangrijk vinden.”