“Buurtsportcoaches kunnen de verenigingen enthousiast maken”

Team:Fit geeft regelmatig presentaties aan verenigingen en trainingen aan betrokkenen binnen het lokale netwerk. Onlangs was er een training voor de buurtsportcoaches van de gemeenten Nijkerk en Zeewolde. Zij zijn betrokken bij het stimuleren van gezond eten en drinken in de sportkantine op lokaal niveau. Team:Fit Adviseur Ruth Dobbelsteen en programmamanager Nijkerk Sportief en Gezond Edwin Korenberg vertellen over de training en over de vervolgstappen. 

“De buurtsportcoaches hebben contact met de verenigingen in hun gemeente”, weet Ruth. “Tijdens de training, die we hebben gegeven op verzoek van Edwin Korenberg, programmamanager Nijkerk Sportief en Gezond, wilden wij graag de buurtsportcoaches meer informeren over Team:Fit. Zo kunnen zij vervolgens de verenigingen op de hoogte brengen van wat er allemaal mogelijk is en hen enthousiast maken om mee te doen aan Team:Fit.”

Edwin nam het initiatief voor de bijeenkomst omdat de gemeenten Nijkerk en Zeewolde het belangrijk vinden dat de verenigingen gaan nadenken over een gezondere sportkantine en omdat de buurtsportcoaches hen hierin kunnen enthousiasmeren en ondersteunen. “En ik wilde hen via deze training tips en tools geven zodat ze er echt mee aan de slag kunnen”, legt hij uit.

 

Buurtsportcoaches met verschillende achtergronden, maar dezelfde passie

Veel van de deelnemende buurtsportcoaches, drie uit Nijkerk en twee uit Zeewolde, hadden al van Team:Fit gehoord en zijn actief met de Gezonde School-aanpak. “Ze vonden het vooral interessant om te horen wat Team:Fit toevoegt”, merkte Ruth. “We hebben hen tips en adviezen kunnen geven over de manier waarop ze het in hun dagelijkse werkzaamheden kunnen opnemen. Tussendoor was er ruimte voor discussies, bijvoorbeeld over hoe je verenigingen kunt enthousiasmeren om mee te doen en op welke manieren je het dan kunt inpassen. Het onderwerp leeft!”

Elk van de buurtsportcoaches was vanuit verschillende achtergronden betrokken bij het thema sport en gezondheid. “Allemaal hebben ze affiniteit met sport, de een meer voor kinderen en de ander meer voor ouderen”, vertelt Ruth. “Dat vond ik mooi aan de opzet van de middag: mensen met dezelfde passie komen bij elkaar omdat ze allemaal hun leefomgeving gezonder willen maken. We hebben hen door middel van de training kunnen informeren over de manier waarop ze Team:Fit kunnen toepassen. Hierdoor wordt het lokale netwerk steeds breder.”

“Het doel van de training was tweeledig”, legt Ruth uit. “We wilden aan de ene kant informatie geven over het programma Team:Fit en over de richtlijnen van het Voedingscentrum. Aan de andere kant wilden we de buurtsportcoaches activeren om na te denken over hoe ze Team:Fit in hun dagelijkse werk kunnen integreren.” De buurtsportcoaches kregen daarvoor twee opdrachten, waarin ze mochten nadenken over hoe ze de verenigingen in hun eigen regio bij Team:Fit kunnen betrekken: “Doen die verenigingen al iets met een gezond aanbod of kun je hen hiervoor benaderen? Door die praktische opzet van de training konden de buurtsportcoaches meteen de volgende dag al aan de slag.”

 

De vervolgstappen

De eerste stap na de training is het inspireren van sportverenigingen om aan de slag te gaan met een gezond(er) aanbod. “Dit gaat gebeuren via persoonlijke gesprekken met verenigingen”, vertelt Edwin, “maar bijvoorbeeld ook in een nog te organiseren sportcafé waar dit onderwerp ter sprake komt en wij de verenigingen willen informeren en enthousiasmeren.”